Avdelning hälsa

Introduktion
Näringsintag

Lägre gifthalt

Fetter

Hjärt- och
kärlsjukdomar


Färre sjukdomar

Vegankost

Föllingeprojektet

Referenser
 
Vegankost

Vegetarisk mat är mycket bra ur hälsosynpunkt. Det finns dock anledning att misstänka att en vegankost kan innebära ytterligare ett lyft för hälsan.

Vegankost innehåller mindre mättat fett och obefintlig mängd kolesterol jämfört med vegetarisk kost. Därför ligger det nära tillhands att anta att veganer löper mindre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än vegetarianer. Studier har mycket riktigt visat att både unga och vuxna som lever veganskt har mycket låga blodfettnivåer[14]. Kolesterolvärdena hos samma grupp är avsevärt lägre jämfört med vegetarisk kost[14,15].

Veganar äter inga komjölksprodukter och slipper därför många hälsoproblem som komjölken kan leda till. Man räknar med att 3-5% av Sveriges befolkning är laktosintoleranta, dvs att de saknar enzymet laktas och således inte kan bryta ner laktos (mjölksocker). Laktos är en sockerart som bara förekommer i komjölksprodukter. Laktosintolerans yttrar sig som gasbildning, buksmärtor och diarré vid hög konsumtion av komjölksprodukter.

Män som konsumerar mejeriprodukter tycks, delvis oberoende av fettinnehållet, löpa större risk att drabbas av prostatacancer[16]. Däremot har tofu och sojamjölk som ofta används som komjölksersättning av veganer visat sig ha en skyddande effekt emot flera cancerformer[17,18]. Risken att drabbas av diabetes typ-1 (barndiabetes) ökar vid konsumtion av komjölk, speciellt i de låga åldrarna[19]. Enligt amerikanska Barnläkarakademin bör barn under ett år inte alls dricka komjölk.

Speciella former av vegankost, t ex utan spannmål, har visat sig kunna hjälpa människor som lider av reumatism[20], astma[21], njurbevär[22], diabets typ-2[23], högt blodtryck[24] och PMS-besvär[25].