Avdelning hälsa

Introduktion
Näringsintag

Lägre gifthalt

Fetter

Hjärt- och
kärlsjukdomar


Färre sjukdomar

Vegankost

Föllingeprojektet

Referenser
 
Lägre gifthalt

Mat från växtriket innehåller mindre tungmetaller och miljögifter än mat från djurriket. Exempel på dessa ämnen är kadmium, kvicksilver, DDT, PCB och dioxin. Att vegetabilier innehåller mindre gifter än animalier beror på att gifter anrikas ju längre upp i näringskedjan de kommer, s k biomagnifikation.

Exempel:
Anta att 100 kg växter innehåller 10 000 DDT-partiklar. När djur äter växter försvinner ungefär 90% av energiinnehållet och kvar finns alltså 100 * 0,1 kg = 10 kg kött. Av 100 kg växter kan man alltså "bilda" 10 kg kött. Krukset är nu bara att tungmetaller och miljögifter följer med i processen. Våra 10 kg kött som vi nu har innehåller alltså 10 000 DDT-partiklar. Således har koncentrationen av gifter tiodubblats när vi gått från grönsaker till kött.

Biomagnifikationen blir särskilt påtaglig när det gäller fisk. Första energinivån är växtplankton, som äts av djurplankton (andra energinivån), som äts av småfisk (tredje energinivån). Småfisken äts i sin tur av lite större fiskar, som i sin tur äts av ännu lite större fiskar som i sin tur äts av ännu större fiskar och så vidare. Detta gör att fiskar på höga energinivåer innehåller tiotusentals gånger högre giftkoncentration jämfört med första energinivån. Detta beror på att giftkoncentration diodubblas mellan varje energinivå (s k trofiska nivåer).

Minst tungmetaller och miljögifter innehåller vegansk mat, eftersom man enbart äter från första energinivån. Vegetarisk mat kommer inte långt efter, med mest produkter från första energinivån och bara lite produkter från andra energinivån. Om man vill minska gifterna i maten bör man alltså äta grönt. Förutom en grön diet kan man dessutom minska gifterna ytterligare genom kravmärkt mat.

Kött innehåller ofta antibiotika och andra mediciner som djuren fått. I USA används tillväxthormoner flitigt i djurindustrin. I Europa är dessa preparat förbjuda, men det har många gånger visat sig att så ändå sker. För att kött ska smaka och få en bättre färg, men också för att döda giftiga bakterier, tillsätts ofta cancerframkallande nitriter till köttprodukterna[3]. Enligt en amerikansk studie rapporterad i USA Today kommer 95% av den mänskliga exponeringen för det cancerframkallande ämnet dioxin, från konsumtion av kött, kyckling och mejeriprodukter[3].