Avdelning hälsa

Introduktion
Näringsintag

Lägre gifthalt

Fetter

Hjärt- och
kärlsjukdomar


Färre sjukdomar

Vegankost

Föllingeprojektet

Referenser
 
Föllingeprojektet[26]

Föllingeprojektet är en svensk undersökning gjord på "obotligt" sjuka patienter som behandlades på hälsohemmet Föllingegården. Patienterna led av astma, högt blodtryck, prostatainflammation och kronisk urinvägsinfektion. Efter ett år hade 94% tillfrisknat. Den enda "behandling" patienterna fick var att börja äta veganmat. En ökande forskning inriktad på kostbehandling av olika sjukdomar visar på entydigt positiva resultat med vegankost.