Varför äta grönt? Skäl och argument för vegetarisk kost.

Förr i tiden var det ofta svårare att äta grönt. Idag är det annorlunda. Varje gång vi äter har vi ett val. Möjligheterna är stora med det moderna samhällets resurser och det finns goda skäl som här presenteras för läsaren.

Läs gärna Greenoptions synpunkter på vanliga argument för att äta kött under vår sida om Argumentsamling - frågor och svar kring vegetarisk kost.

Etiska skäl
Hur är egentligen vårt förhållande till djuren? Vi vet att djur precis som vi kan lida. Men ska vi bry oss om det? Finns det något skäl att jämföra vårt utnyttjande av djuren med andra förtryck? Eller är det naturligt och nödvändigt? Många blir upprörda av att se hundar, katter och husdjur lida, men borde vi inte bry oss om alla djur? - Läs mer här -

Hälsoskäl
Allt fler forskare hävdar att grön kost främjar hälsan. Att grön mat minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar är vetenskapligt bevisat. Många andra sjukdomar har också direkta samband med kosten. Det gröna köket bjuder rikligt på antioxidanter, vitaminer och fibrer. Dessutom mindre skadligt kolesterol och mättat fett. En vegetarisk kost är därför på många sätt att föredra. - Läs mer här -

Miljö- och omvärldsaspekter
Våra matvanor påverkar inte bara djuren, utan även hur vår omvärld ser ut både nu och förändras i framtiden. En vegetarisk kost minskar på många sätt energislöseri, övergödning och ger större möjligheter att kunna mätta alla människor på jorden. - Läs mer här -