Etiska skäl - det gröna valets etik

I den här avdelningen utgår vi ifrån att vi inte vill be dig som läsare att skapa någon ny moral, utan vi försöker visa att det finns mycket som talar för att den allmänna moralen i detta samhälle även bör omfatta djur.

De flesta håller med om vi inte har rätt att ta livet av människor beroende på olikheter i t ex hudfärg, tankeförmåga eller andra egenskaper som gör oss alla olika. Både dagens samhälle och vår historia belyser många olika förtryck av grupper med vissa speciella egenskaper - svarta, judar eller andra grupper där endast vissa egenskaper hos människor gör att de blir utsatta för grymheter och övergrepp.

Att förtrycka och ta livet ifrån en människa på detta sätt ses som förbjudet. Men skall vi också bry oss om djurens intressen av att leva och ha det bra? Finns det någon anledning att bry sig? Får vi döda en varelse för att den räknas som ett djur?

Frågan handlar alltså om det finns några egenskaper hos djur som gör att vi har rätt att exploatera dem. Vilka skulle dessa egenskaper i så fall vara? Om det skulle bero på intelligens, utseende eller något annat - så faller det inom den rasism och det förtryck som vi vill undvika. Var vi än skulle sätta gränsen för våra uppfattningar om vad det är hos en varelse som gör att den får leva, t ex intelligens, så skulle en del människor kunna räknas in i denna grupp - exempelvis spädbarn och förståndshandikappade. Detta är något vi vill undvika.

Slutsatsen är att det inte finns några direkta egenskaper hos djur att peka på. I varje situation där vi har en valmöjlighet att ta hänsyn till människors och djurs grundläggande behov och önskningar, av att leva och slippa lidande, bör vi göra det.

Tips till mer läsning om djuretik
Peter Singer - Djurens Frigörelse. ISBN 91-578-0328-5
Lisa Gålmark (red.) - Djur & Människor. ISBN 91-578-0023-5

| Tillbaka till Varför äta grönt? |