Hälsoskäl - vegetarisk mat gynnar hälsan

Många väljer att äta grönt för att värna om sin egen hälsa. Man känner sig friskare och fräschare. Den vetenskapliga forskningen tyder mer och mer på att grön mat minskar risken för många sjukdomar.

Rädisor Vegetarisk mat innehåller alla näringsämnen människokroppen behöver för att fungera och må bra. Den bjuder rikligt med nyttiga fibrer, antioxidanter, vitaminer och mineraler. Dessutom består den av mindre farligt mättat fett och kolesterol. Det vegetariska näringsintaget stämmer mycket väl överens med näringsrekommendationer från myndigheter och forskare. Där är frukt och grönsaker den stående parollen[1].

En vegetarisk kost minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar[2]. Den här vällevnadssjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige[3]. Att grön mat minskar risken beror på att den innehåller lite mättat fett och kolesterol. Lösningen på västvärldens vanligaste dödsorsak finns alltså mitt framför oss på matbordet. Ett konkret tips för att minska intaget av de farliga fetterna är att äta mindre smör, grädde och feta charkuterivaror samt använda mer olivolja. Du kan tjäna mycket även på en liten kostförändring.

Vegetarisk innehåller mindre tungmetaller och miljögifter (DDT, PCB, dioxin, kadmium, m fl) än kött. Detta beror på att gifter anrikas ju längre upp i näringskedjan de kommer, s k biomagnifikation. Effekten av detta är särskilt påtaglig när det gäller fisk. Sjöar och världshav är idag tyvärr kraftigt förorenade. Detta gör att fiskar, och speciellt feta fiskar ofta innehåller höga halter av bl a kadmium, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel. Många svenska insjöar innehåller oroväckande mycket metyl-kvicksilver, ett ämne som ackumuleras i hjärnan.

Det faktum att det gröna köket innehåller mer fibrer och mindre mättat fett gör att risken för cancer minskar. Enligt amerikanska cancersällskapet löper vegetarianer 30-50% mindre risk att drabbas av cancer[4]. Det finns idag forskning som tyder på att grön mat även minskar risken att drabbas av högt blodtryck, övervikt, förstoppning, diabetes typ-2, gallsten, olika njursjukdomar och vissa allergier. Massmedia rapporterar dagligen om salmonellasmittat kött. Denna smittsamma tarminfektion kan leda till allvarliga konsekvenser för hälsan. Den mänskliga varianten av galna kosjukan, Creutzfeldt-Jacobs sjukdom har skördat över hundra människoliv. Gör ett lyft för din hälsa och börja ät mer vegetariskt!

Läs gärna mer om hälsa och hälsoskäl på Greenoptions Avdelning hälsa.


Referenser

      [1] American Dietetic Association 1997;97:1317-1321.
      [2] Ornish m fl. Can lifestyle changes reverse coronary heart disease?
            The lifestyle Heart Trial. Lancet 1990; 336:129-133.
      [3] Socialstyrelsen. Hälsa och sjukdomar 2001:1. Dödsorsaker 1998.
            artikelnummer 2001-42-1. ISBN 91-7201-502-0.
      [4] Thorogood, M et al. (1994) Risk from death from cancer and ischaemic
            heart disease in meat and non meat-eaters. BMJ v.308 p.1667-1671.

| Tillbaka till Varför äta grönt? |