Miljö- och omvärldsaspekter kring det gröna valet

Det vi äter påverkar miljön. Förr skiljde man ofta på frågor om mat och frågor om vår omvärld. I dagens värld med snabb befolkningstillväxt och större vilja till att se helheter lär oss vetenskapen att vår djurhållning och matkonsumtion inte bara berör djur, utan också påverkar hur vi människor själva kommer att klara oss både nu och i framtiden[1].

Vårt användande av djur som mat påverkar alltså även både miljö och människor. När befolkningen på jorden ökar i allt snabbare takt måste vi se till att bygga ett hållbart samhälle i framtiden, men vi bör också bry oss om att många människor i dagens värld har problem med att få mat för dagen.

Hur kan man då möta dagens och morgondagens behov? På sikt är det inte möjligt att öka produktion och markyta. För att ta hänsyn till djur, miljö och människor behöver vi lägga om våra matvanor och utnyttja de möjligheter som nu finns på ett bättre sätt.

Det är nämligen väldigt stor skillnad mellan hur mycket resurser som går åt för att framställa olika livsmedel. En mer vegetarisk kost leder till minskade behov av areal för att odla mat, mindre belastning på vattensystem, mer möjlig mat till behövande i världen och undvikande av utsläpp som leder till övergödning av sjöar och vattendrag.

Det gröna valet är en möjlighet att direkt bättra på vår omvärld!


Referenser

      [1] Naturvårdsverket. Biff och bil. 1997.

| Tillbaka till Varför äta grönt? |