Länkar

Svenska Naturskyddsföreningen
KRAV
Köttfri måndag kampanj

The Vegetarian Society
The Vegan Society

Livsmedelsverket
Jordbruksverket
Naturvårdsverket
                                Kung Markatta
Biofood

Förbundet Djurens Rätt
Svenska Vegetariska Föreningen
Veganföreningen i Sverige