Vad är Greenoption?

Greenoption är ett icke-kommersiellt, helt ideellt projekt som vill betona det gröna valets kraft och visa hur lätt det är att äta grönt. Vi vänder oss till dig som är intresserad av ett alternativ till kött och vill börja äta mer vegetariskt. Men även till dig som redan äter grönt, eller bara är intresserad av det gröna valet.

Greenoption startades hösten 2000. Vår webbsajt www.greenoption.org har funnits tillgänglig för allmänheten sedan år 2000. Vi är partipolitiskt obundna, religiöst neutrala och fristående från intressenter. Förhoppningen med webbsajten är att den ska inspirera och vara en hjälp för människor som funderar på att äta mer grönt.


Vår filosofi är:
Ät grönt istället för kött, när både omvärlden och vi själva mår bättre!